Το έργο

Το έργο END GBV in VET επικεντρώνεται στην πιλοτική λειτουργία ενός γραφείου πλήρους εξυπηρέτησης για μαθητές, εκπαιδευτές, διοικητικό προσωπικό των σχολείων και γονείς με στόχο την αύξηση της ικανότητας και της ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βελτίωση της εκπαιδευτικής ανάπτυξης των μαθητών των επαγγελματικών σχολών, των εκπαιδευτικών/προσωπικού τους και των ενδιαφερόμενων γονέων στην αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με την έμφυλη βία, την ενίσχυση των υφιστάμενων δομών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων προσφέροντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση μέσω της λειτουργίας μιας πλήρους υπηρεσίας στην πανεπιστημιούπολη που θα παρέχει πληροφορίες, κατάρτιση, υποστήριξη και συμβουλευτική.

Έμφυλη βία και εκπαίδευση

Η έμφυλη βία είναι η πιο ακραία έκφραση των άνισων σχέσεων των φύλων στην κοινωνία και μια από τις πιο διαδεδομένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ενώ η έμφυλη βία πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια, πλήττει επίσης τους άνδρες και τα αγόρια. Η έμφυλη βία μπορεί να προληφθεί και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στον τερματισμό της.

Οι σπουδαστές των Ιδρυμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) συνήθως ανήκουν στην ηλικία μεταξύ 18 και 30 ετών και τα στοιχεία δείχνουν ότι οι νέοι αυτής της ηλικιακής κατηγορίας δεν έχουν επαρκή πληροφόρηση σχετικά με το φάσμα της βίας με βάση το φύλο και δεν γνωρίζουν τα υπάρχοντα μέσα για την αναφορά και την αντιμετώπιση της κακοποιητικής συμπεριφοράς.

Όλες οι χώρες-εταίροι του έργου (Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Σλοβακία, Ρουμανία και Αυστρία) έχουν προχωρήσει αρκετά στην καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας γενικά, αλλά και στους τομείς της εκπαίδευσης με ενημέρωση και κατάρτιση κυρίως για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και σε μικρότερο βαθμό για τους γονείς. Υπάρχουν είτε εθνικά σχέδια είτε έργα για την προώθηση του σεβασμού της ισότητας των φύλων, της πρόληψης της έμφυλης βίας και όλων των μορφών διακρίσεων. Παρόλο που υπάρχουν πρωτοβουλίες στο εκπαιδευτικό σύστημα και προωθούνται από δημόσιους φορείς, ελάχιστα έχουν γίνει για τους παρόχους επαγγελματικής κατάρτισης. Το θέμα της βίας κατά των γυναικών και της έμφυλης βίας θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού και των μαθητών. Επί του παρόντος, η αντίστοιχη εκπαίδευση δεν είναι υποχρεωτική, πράγμα που σημαίνει ότι η συμμετοχή σε εργαστήρια και εκπαιδεύσεις σχετικά με τη βία λόγω φύλου εξαρτάται από το ατομικό ενδιαφέρον και τη δέσμευση του φορέα εκπαίδευσης.

Η έμφυλη βία στην Ευρώπη

Η ανακοίνωση της Επιτροπής για μια Ένωση Ισότητας: Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2020-2025 τονίζει τη σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για γυναίκες και άνδρες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ των φύλων και να αντιμετωπιστούν τα στερεότυπα των φύλων. Η σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ανθεκτικότητα προωθεί στοχευμένα μέτρα για την προώθηση της ισορροπίας μεταξύ των φύλων σε παραδοσιακά “ανδρικά” ή “γυναικεία” επαγγέλματα και την από κοινού αντιμετώπιση των στερεοτύπων που σχετίζονται με το φύλο και άλλων τύπων στερεοτύπων (COM(2020) 275 final).

Growth 80 %
Retention 90 %
Acquisition 100 %

Στόχοι του έργου

Το END GBV in VET στοχεύει στη δημιουργία ενός πιο υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τους εκπαιδευόμενους στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα που αφορούν τη βία λόγω φύλου. Ο αντίκτυπος περιλαμβάνει:

1η διάσταση

Βελτίωση της γνώσης, των πολιτικών και των πρακτικών των σπουδαστών και των εκπαιδευτικών/προσωπικού των ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και των ενδιαφερόμενων γονέων για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.

2η διάσταση

Βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας των ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της λειτουργίας ασφαλών χώρων για τους σπουδαστές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να λαμβάνουν υποστήριξη, να έχουν κριτική σκέψη και να μιλούν ανοιχτά για την έμφυλη βία.

2η διάσταση

Ενημέρωση των σπουδαστών ΕΕΚ μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποστήριξης για την υποστήριξη της αντιμετώπισης της έμφυλης βίας και ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων που σχετίζονται με την ΕΕΚ για την βελτιωση των γνώσεών τους και την ευαισθητοποίηση.

Στο πλαίσιο αυτής της συνολικής προσέγγισης, η συνεργασία μεταξύ των σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της κοινωνίας διαδραματίζει κεντρικό ρόλο. Επιπλέον, η συνεργασία με ΜΚΟ και δημόσιους φορείς με εμπειρία στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση θεμάτων έμφυλης βίας αποτελεί μέρος των στόχων των έργων. Η ενισχυμένη συνεργασία κοινωνίας – σχολής ΕΕΚ βελτιώνει σημαντικά την προσέγγιση των ευάλωτων εφήβων που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο, καθώς και των γονέων τους, συμβάλλοντας έτσι σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό σχολικό περιβάλλον ΕΕΚ.

Why Work With Us

Business is at the heart of everything we do

Rise is a organization dedicated to help people finding inspirational ideas, get better perspective about almost all topics, usually in the form of short and powerful talks. Rise is a organization dedicated to help people finding inspirational ideas, get better perspective.

24/7 Customer Care

Rise is a organization dedicated to help people finding inspirational ideas, get better.

Flexible Fee

Rise is a organization dedicated to help people finding inspirational ideas, get better.

Top Industry Specialists

Rise is a organization dedicated to help people finding inspirational ideas, get better.
Our Team

Meet the experts shaping our industry

About-Us-Team-1-1
Booby Timotius Managing Director
About-Us-Team-2-1
Friska Amanda Managing Director
About-Us-Team-3-1
Stevev Matoa Managing Director
About-Us-Team-4-1
Sabrina Malaciano Managing Director
About-Us-Team-5-1
George Monroy Managing Director
About-Us-Team-6-1
Ricardo Savada Managing Director
About-Us-Team-7-1
Jacob Alexander Managing Director
About-Us-Team-8-1
James Conway Managing Director
Curated Stories

Our stories

Rights fingerstache franzen hell of vegan migas offal, narwhal kogi.
No Posts Found!

Subscribe to our newsletter to get the latest news & updates

Direct trade brooklyn blog, swag shoreditch crucifix everyday carry knausgaard artisan before they sold out scenester marfa Sed ut perspiciatis unde omnis four loko waistco.

END GBV in VET

Focuses on piloting a full service as support offices for VET providers so as to increase the capacity and awareness for disrupting gender-based violence in the VET sphere.

© [2023] END GBV in VET. All Rights Reserved.