Proiectul

Proiectul END GBV in VET se concentrează pe pilotarea unui birou operațional cu servicii complete pentru elevi/ studenți, formatori, personalul administrativ al școlilor și părinți, pentru a crește capacitatea și conștientizarea în vederea stopării violenței de gen în sfera învățământului profesional și tehnic. Acest lucru se realizează prin îmbunătățirea dezvoltării elevilor/stundeților din instituțiile de învățământ profesional și tehnic, a profesorilor/personalului și a părinților interesați în abordarea aspectelor relevante pentru violența de gen, pentru a consolida structurile existente ale instituțiilor prin oferirea unei abordări integrate prin operarea unui serviciu complet în școli care va oferi informații, formare, sprijin și consultănță.

Violența bazată pe gen și Educația

Violența bazată pe gen (VBG) este o expresie a relațiilor inegale de gen în societate și una dintre cele mai răspândite încălcări ale drepturilor omului. Deși VBG afectează în mod disproporționat femeile și fetele, aceasta afectează, de asemenea, bărbații și băieții. VBG poate fi prevenită, iar instituțiile de învățământ pot juca un rol central în eliminarea acesteia.

Elevii/studenții din cadrul instituțiilor de învățământ profesional și tehnic au, de obicei, vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, iar datele arată că tinerii din această categorie de vârstă nu dispun de informații adecvate cu privire la spectrul violenței bazate pe gen și nu sunt conștienți de mijloacele existente pentru a raporta și aborda comportamentul abuziv.

Toate țările partenere în cadrul proiectului (Belgia, Germania, Grecia, Italia, Luxemburg, Spania, Slovacia, România și Austria) sunt avansate în lupta împotriva violenței de gen în general, dar și în domeniul educației, cu informații și cursuri de formare destinate în principal profesorilor și elevilor/studenților și, într-o mai mică măsură, părinților. Există fie planuri, fie proiecte naționale pentru promovarea respectării egalității de gen, a prevenirii VBG și a tuturor formelor de discriminare. Chiar dacă există inițiative în sistemul de învățământ și sunt promovate de instituțiile publice, puține dintre acestea vizează furnizorii de formare profesională. Tematica violenței împotriva femeilor și a VBG ar trebui să fie inclusă în formarea personalului didactic și a elevilor/studenților. În prezent, formarea privind VBG nu este obligatorie, ceea ce înseamnă că participarea la ateliere și cursuri de formare privind VBG depinde de interesul și angajamentul individual al furnizorului de formare.

Violența bazată pe gen în UE

Comunicarea Comisiei privind o Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025 subliniază importanța educației și formării profesionale pentru femei și bărbați pentru a asigura un echilibru între sexe și pentru a combate stereotipurile de gen. Recomandarea Consiliului privind învățământul profesional și tehnic pentru o competitivitate durabilă, echitate socială și măsuri specifice de reziliență promovează echilibrul de gen în profesiile tradițional „masculine” sau „feminine” și abordează împreună stereotipurile legate de gen și alte tipuri de stereotipuri [COM(2020) 275 final].

Growth 80 %
Retention 90 %
Acquisition 100 %

Obiectivele proiectului

„END GBV in VET” are ca scop crearea unui mediu școlar mai favorabil pentru elevii/studenții din învățământul profesional și tehnic în ceea ce privește aspectele legate de violența bazată pe gen. Impactul include:

1° Dimensiune

Îmbunătățirea cunoștințelor, a politicilor și a practicilor elevilor/studenților și profesorilor/personalului din învățământul profesional și tehnic, precum și a părinților interesați, pentru a aborda problematica violenței de gen.

2° Dimensiune

Creșterea capacității instituțiilor de învățământ profesional și tehnic prin funcționarea unor spații sigure pentru ca elevii/ studenții din acestea să primească sprijin, să reflecteze în mod critic și să vorbească deschis despre violența bazată pe gen.

3° Dimensiune

Informarea elevilor/studenților din învățământul profesional și tehnic prin intermediul serviciului de asistență online pentru a sprijini abordarea problematicii violenței de gen, informarea părților interesate din domeniu pentru a le spori cunoștințele și a le crește gradul de conștientizare.

În cadrul abordării școlare globale, colaborarea dintre instituțiile de învățământ profesional și tehnic și societate joacă un rol central. În plus, colaborarea cu ONG-urile și organismele publice cu experiență în identificarea și abordarea problemelor legate de violența bazată pe gen face parte din obiectivele proiectului. O colaborare ridicată între societate și instituțiile de învățământ profesional și tehnic îmbunătățește semnificativ accesul la informații legate de violența de gen și măsuri de sprijin pentru adolescenții vulnerabili cu risc de abandon școlar, precum și pentru părinții acestora, contribuind astfel la un mediu școlar sigur.

Why Work With Us

Business is at the heart of everything we do

Rise is a organization dedicated to help people finding inspirational ideas, get better perspective about almost all topics, usually in the form of short and powerful talks. Rise is a organization dedicated to help people finding inspirational ideas, get better perspective.

24/7 Customer Care

Rise is a organization dedicated to help people finding inspirational ideas, get better.

Flexible Fee

Rise is a organization dedicated to help people finding inspirational ideas, get better.

Top Industry Specialists

Rise is a organization dedicated to help people finding inspirational ideas, get better.
Our Team

Meet the experts shaping our industry

About-Us-Team-1-1
Booby Timotius Managing Director
About-Us-Team-2-1
Friska Amanda Managing Director
About-Us-Team-3-1
Stevev Matoa Managing Director
About-Us-Team-4-1
Sabrina Malaciano Managing Director
About-Us-Team-5-1
George Monroy Managing Director
About-Us-Team-6-1
Ricardo Savada Managing Director
About-Us-Team-7-1
Jacob Alexander Managing Director
About-Us-Team-8-1
James Conway Managing Director
Curated Stories

Our stories

Rights fingerstache franzen hell of vegan migas offal, narwhal kogi.
No Posts Found!

Subscribe to our newsletter to get the latest news & updates

Direct trade brooklyn blog, swag shoreditch crucifix everyday carry knausgaard artisan before they sold out scenester marfa Sed ut perspiciatis unde omnis four loko waistco.

END GBV in VET

Focuses on piloting a full service as support offices for VET providers so as to increase the capacity and awareness for disrupting gender-based violence in the VET sphere.

© [2023] END GBV in VET. All Rights Reserved.