END GBV
in VET

Zvýšenie kapacity a informovanosti pre potlačenie rodovo motivovaného násilia v sektore OVP

O projekte

Projekt END GBV in VET sa zameriava na pilotné testovanie komplexného prístupu ako podporného nástroje pre poskytovateľov OVP s cieľom zvýšiť kapacitu a informovanosť pre potláčanie rodovo motivovaného násilia v sektore OVP. Projekt cieli na rozvoj informovanosti u študentov, ich učiteľov/zamestnancov a zainteresovaných rodičov. Rozvoj kapacít pre riešenie otázok týkajúcich sa rodovo motivovaného násilia bude podporený posilňovaním existujúcich štruktúr inštitúcií prostredníctvom zavedenia komplexného prístupu k problematike v daných inštitúciách, ktoré budú poskytovať informácie, školenia, podporu a konzultácie.

Odoberaj náš newsletter!

Rodovo motivované násilie sa deje na celom svete v domácnostiach, školách, pracovnom prostredí, alebo širších komunitách. Dá sa mu však predchádzať správnym prístupom a vzdelávacie inštitúcie môžu hrať kľúčovú rolu pri jeho odstránení. Zistite viac čo pre to robíme…

Partneri projektu

Your perfect advisor

Skateboard semiotics tilde, brooklyn cardigan prism whatever art party pitchfork jianbing.

Work flexible with our expert

ironic taxidermy coloring book, vape brunch celiac godard la croix iPhone tilde flannel meh.

Wherever work takes you

Origin coffee williamsburg small batch. Succulents chillwave paleo, plaid PBR&B squid shabby.

Subscribe to our newsletter and join our mission!

If you want to subscribe to our newsletter to stay updated on our project activities, or if you have more information about gender-based violence in schools and vocational education, get in touch through this form.

    END GBV in VET

    Focuses on piloting a full service as support offices for VET providers so as to increase the capacity and awareness for disrupting gender-based violence in the VET sphere.

    © [2023] END GBV in VET. All Rights Reserved.